ข้อตกลงและเงื่อนใข

ข้อตกลงและเงื่อนใขเบื้องต้น

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ PG SLOT คือข้อปฏิบัติที่ใช้ชี้แจงต่อการใช้งานในบริการต่าง ๆ ของ pgslotx.online ได้แก่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ผู้เล่นได้ยอมรับ เมื่อใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ pgslotx.online ภายใต้การใช้งานทุกประเภททั้ง เกมคาสิโนออนไลน์ การสมัครสมาชิก และธุรกรรมด้านการเงิน ซึ่งได้มีการมอบกรรมสิทธิ์ผูกมัดกับเงื่อนไข
  -เงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้
  -ข้อมูลต่าง ๆ ในการลงทะเบียน
  -ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
  -นโยบายต่าง ๆ ที่อ้างอิงถึงข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ผู้เล่นจะต้องอ่านรายละเอียด “เงื่อนไขและข้อตกลง” ที่ได้แจ้งไว้อย่างระมัดระวัง หากไม่เห็นด้วยหรือไม่พึงพอใจในส่วนใดส่วนหนึ่ง สามารถตัดสินใจไม่เข้าใช้งานได้
 • เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อผู้ใช้บริการกด “ยอมรับ” ซึ่งจะถือว่าท่านนั้นได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจนแล้ว และพร้อมที่จะปฏิบัติตามทันที
 • ทางเว็บไซต์ สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลง เงื่อนไข และกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ทุกกรณี ซึ่งมีผลบังคับใช้ได้ทันทีหลังจากโดยที่ผู้ใช้งานได้รับการชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจน ในกรณีที่ไม่พึงพอใจในส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทันทีโดยดำเนินการปิดบัญชี 
 • pgslotx.online ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ ที่ได้รับลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากผู้ผลิตเกมโดยตรง

ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมของผู้ใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการควรมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • จุดประสงค์ในการใช้บริการ pgslot365 เพื่อเล่นเกมคาสิโนออนไลน์เท่านั้น ซึ่งจำกัดว่าเป็นกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน
 • การใช้บริการภายในเว็บไซต์ทุกกรณี เป็นการกระทำเพื่อตนเองเท่านั้น มิได้แฝงผลประโยชน์อื่นใดต่อบุคคลอื่น
 • ผู้ใช้บริการให้การยอมรับว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ ฮ่องกง
 • เงินรางวัลที่ผู้ใช้บริการได้รับจากทางบริษัท ถือเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการตามบัญชีนั้น ๆ 
 • หากทางเราตรวจพบว่าการกระทำใด ที่ถือเป็นการฉ้อโกง กระทำผิด หรือมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ที่ขัดขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไข ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของท่านในทันที
 • ในการฝากเงิน หรือ ถอนเงิน ภายในบัญชีของผู้ใช้บริการ จะต้องกระทำโดยผ่านเจ้าของบัญชีนั้น ๆ
 • ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตนอย่างสุภาพและเหมาะสม เช่น การสนทนาทั้งทางแชทหรือการสนทนาแบบถ่ายทอดสด ต่อผู้ให้บริการ ทีมงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

บทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืน

 • หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการละเมิด ฉ้อโกง หรือกระทำผิด ไม่ว่าด้วยวิธีการใดหรือละเมิดข้อตกลงใด ๆ ที่ได้ระบุไว้ในฉบับนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี ระงับการใช้งาน และหักเงินภายในบัญชีทั้งหมด
 • หากตรวจพบความผิดปกติที่พบว่าผู้ใช้บริการพยายามฝ่าฝืน ละเมิด ฉ้อโกง หรือกระทำผิดด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ทางบริษัทถือว่าบุคคลนั้นไม่มีความเชื่อถือ จึงเป็นอันต้องระงับการใช้บริการถาวร
 • การพิจารณาบทลงโทษต่อผู้ที่กระทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

มาตรการ การป้องกันการฟอกเงิน

 • หากพบว่าผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมการใช้งานเข้าข่ายการฟอกเงิน ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบโดยละเอียด และสามารถริบเงินภายในบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ทันที
 • ทางบริษัทอาจทำการระงับบัญชีผู้ใช้บริการอย่างถาวร โดยไม่อนุญาตให้ถอนเงินภายในบัญชีนั้น ๆ
 • อสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน ทั้งจากการดำเนินการที่ผิดปกติ การฝากเงินและถอนเงินที่มีความขัดแย้งกัน การเปิดบัญชีด้วยข้อมูลบุคคลที่น่าสงสัย การเลือกใช้ IP ที่ไม่ปกติ หรือข้อมูลที่เคยมีประวัติการถูกแบนก่อนหน้า 

อัพเดทล่าสุด : 20 สิงหาคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
ติดต่อเรา